کارگاه ادبیات کودک و بلندخوانی (ویژه برنامه با من بخوان)

وارد لینک زیر شوید. https://amoozak.org/lms

روی گزینه‌ی «ورود به سایت» بزنید.

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

از بالا، سمت راست روی منو بزنید

و از فهرست کارگاه‌ها، کارگاه «ادبیات کودکان و بلندخوانی» را انتخاب کنید.

با ورود به هر کارگاه جلسه‌های آن کارگاه برای شما قابل مشاهده است.

و با زدن روی هر جلسه مباحث آن را می‌بینید.

روی هر مبحث که بزنید به صفحه‌ی آن منتقل می‌شوید که یا کلیپ است، یا فعالیت و یا هر دو. زمانی که یک مبحث را کامل گذرانده باشید، در ستون روبه‌روی آن، جلوی مبحث، تیک می‌خورد.

در هر بخشی اگر مشکلی داشتید، لطفا در همین گروه بپرسید.

کارگاه ادبیات کودک و کتاب‌های تصویری

روی گزینه‌ی «ورود به سایت» بزنید.

کارگاه بلندخوانی، شیوه‌ها و کارکردها

روی گزینه‌ی «ورود به سایت» بزنید.

کارگاه نمایش در پیوند با بلندخوانی

روی گزینه‌ی «ورود به سایت» بزنید.

کارگاه آواورزی و الف‌باورزی

روی گزینه‌ی «ورود به سایت» بزنید.

کارگاه سواد شکوفایی: تعریف‌ها، نگرش‌ها و راهکارها

روی گزینه‌ی «ورود به سایت» بزنید.

کارگاه شمارورزی با لولوپی

روی گزینه‌ی «ورود به سایت» بزنید.

کارگاه کتابداری کودک: استانداردها و راهکارها

روی گزینه‌ی «ورود به سایت» بزنید.