آموزک، پلی میان آموزش و کودکان است. برای نزدیک شدن به دنیای کودکان باید آن‌ها و نیازهایشان را شناخت. نیاز کودکان به ادبیات و کتاب باکیفیت، نیاز کودکان به آموزش‌های پویا و کودک محور، سامانه آموزش آنلاین آموزک از دیوارها و از مرزها می‌گذرد تا در هر شهر و روستا و در هر خانه‌ای کنار شما باشد. آموزک یعنی آموزش در هر زمان و هر مکان.

سامانه آموزش آنلاین آموزک وابسته به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، با هدف گسترش نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه ترویج کتاب‌خوانی، ادبیات کودکان، مطالعات کودکی، سواد شکوفایی و سواد پایه ایجاد شده است تا با استفاده از امکانات فضای مجازی و افزارهای دیجیتال این آموزش‌ها را تا دورترین و محروم‌ترین نقاط ایران و کشورهای همسایه و فارسی‌زبان به یکسان دسترس‌پذیر سازد.