این کارگاه رایگان است. برای ثبت‌نام در این کارگاه روی دکمه‌ی «ثبت‌نام من» بزنید.

در این کارگاه خدمات فنی و عمومی در کتابخانه‌ها به زبان ساده برای نوجوانانی که در کارهای کتابخانه‌های با من بخوان همراه کتابداران هستند، آموزش داده می‌شود.

بر پایه‌ی استانداردهای ایفلا و تجربه‌های کتابخانه‌های با من بخوان

  • رویکرد کودک‌محور در محیط‌های یادگیری: خانه، مدرسه، کتابخانه
  • محیط سرشار از سواد
  • سازمان‌دهی کتاب در کتابخانه‌های با من بخوان
  • طراحی و فضاسازی کودک‌محور
  • نقش والدین، مربی و کتابدار در ایجاد فضاهای آموزشی مناسب برای کودکان