در این بخش نشست‌های ویژه‌ی اعضای برنامه «با من بخوان» ارائه می‌شود.